Hjem

Om Oss

Dirigenten

Medlemmer

Kalender

Bilder

Gjestebok

Internt

Linker: 

 


Siddis Brass


European Brass Band
Association

 

OSLO BRASS BAND 
presenterer


OSLO BRASSFEST 2015!

Er du mellom 8 og 20?
Spiller du messing eller slagverk?
Vil du spille i brassband?

Da er du hjertelig velkommen til

Skui Skole

19.-20. september 2015MELD DERE PAA!
oslobrassfest@gmail.com

Oslo Brass Band er byens eneste elitebrassband, og medlemmene i korpset holder alle et meget hoeyt utoevende nivaa. De fleste har en solid musikkutdanning i ryggen og jobber innenfor musikkbransjen i Oslo og Akershus. Siden stiftelsen tidlig i 2001, har dette ensemblet hatt som maal aa kunne tilby en inspirerende, utøvende arena for byens musikkpedagoger, frilansere, musikkstudenter og gode amatoerer. De gode resultatene i NM-Brass og Siddis Brass de siste aarene bekrefter deres imponerende nivaa.  

 

I loepet av helgen vil du kunne oppleve:

  • Aa spille sammen og faa veiledning av noen av Oestlandets fremste messingpedagoger og dirigenter.

  • Aa bli kjent og spille sammen med musikanter med samme interesse for musikk fra andre korps

  • Aa utvide din kjennskap til brassbandlitteraturen med alle de utfordringer og musikalske opplevelser det medbringer.

Det hele avsluttes med en gallakonsert med Oslo Brass Band.

DELTAKERAVGIFT:
BRASSFESTEN (LOER.-SOEN.) KR. 700,-
ENETIME KR 150,-

DELTAKERE VIL BLI DELT I FIRE BRASSBAND ETTER ALDER OG NIVAA:

GRUPPE 1, MUSIKKLEK
FOR DEG SOM STARTET AA SPILLE I HOEST OG SOM ER NY PAA INSTRUMENTET. BAADE MESSING OG TREBLAAS!.

GRUPPE 2,
FOR DEG SOM HAR SPILT I 1-2 AAR.

GRUPPE 3,
FOR DEG SOM HAR SPILT I 3-6 AAR OG SOM GAAR I 6 - 8. KLASSE.

GRUPPE 4,
FOR DEG SOM HAR SPILT EN GOD STUND OG SOM GAAR I 9. KLASSE OG OPPOVER.

OBS! AVVIK I GRUPPEINNDELING KAN OPPSTAA I FORHOLD TIL BESETNING OG FERDIGHET.

 

 

Oslo Brass Band © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use